13 maja 2022

Spotkanie w pracowni INWESTPROJEKT

     W dniu 11 maja 2022 r. w siedzibie Spółdzielni Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski w Kielcach odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Pani Renaty Knap i projektantów, przedstawicieli pracowni zaangażowanych w prace projektowe budowy Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli. Spotkanie było okazją do dokonania analizy podjętych już przez pracownię prac przedprojektowych i projektowych.
 

W spotkaniu uczestniczyli architekci i projektanci wszystkich branż biorących udział w pracach projektowych co umożliwiło przedyskutowanie najważniejszych zagadnień dotyczących budowy Osiedla Ogrodowego.   
 

Przeanalizowany został temat korekt, koniecznych do wprowadzenia w projekcie zagospodarowaniu terenu, umożliwiających spełnienie obwiązujących przepisów przeciwpożarowych. 
 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone przez osoby biorące udział w udostępnionej przez Spółkę Ankiecie przedyskutowana została również kwestia wielkości i ilości mieszkań na Osiedlu Ogrodowym, tak aby oferta mieszkaniowa w maksymalnym stopniu spełniała oczekiwania przyszłych najemców.    
 


 

W oparciu o podpisaną przez Spółkę w zeszłym roku umowę przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A. prowadzi równolegle prace projektowe zasilania Osiedla Ogrodowego w energię elektryczną. Podczas spotkania na bazie planu zagospodarowania terenu ustalona została lokalizacja kontenerowej stacji transformatorowej, z której rozprowadzone zostanie zasilanie do poszczególnych bloków.
 


 

Podczas spotkania omówione zostało również zagadnienia związane z uzyskaniem warunków na przyłączenie Osiedla do poszczególnych sieci jak i konieczności weryfikacji już posiadanych przez Spółkę warunków. Inwestycja będzie powstawać równolegle z infrastrukturą techniczną osiedla oraz budową dróg na Osiedlu.

W trakcie rozmów ustalono, że zlecona została już mapa do celów projektowych, a w najbliższym czasie pracownia przystąpi do wykonania badań geologicznych w terenie.
 


 

Tworzenie architektury wielorodzinnej wymaga doskonałego skoordynowania wszystkich branż ponieważ skala obiektu determinuje ilość informacji, jakie projekt musi zawierać. Tworzona w ramach osiedla przestrzeń publiczna wymaga spełnienia oczekiwań i potrzeb szerokiej grupy osób ponieważ to atrakcyjność otoczenia decyduje o samopoczuciu użytkowników. Projektowane Osiedle Ogrodowe będzie tworzyć nowy mikrofragment miasta dlatego każdy element jest tak ważny.       

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna