Działalność Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM.

 

Spółka może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,

  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach SIM,

  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowiącymi własności Spółki,

  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,

  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

 

 

Dostęp do lokali mieszkalnych odbywać się będzie na podstawie Regulaminu najmowania lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli.

 

Zadanie, jakie postawiono przed Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową w Stalowej Woli jest bardzo ambitne – celem podjętej działalności jest budowa dwóch osiedli mieszkaniowych – Osiedla Ogrodowego i Osiedla Parkowego. Oba usytuowane zostaną w niedużej odległości na osiedlu Charzewice. 
 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli w swych działaniach będzie dążyć do powstania nowoczesnej i energooszczędnej zabudowy wielorodzinnej uwzględniającej zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Charzewice II, ale również wkomponowującej się w bezpośrednie sąsiedztwo osiedli. 

Wierzymy, że w oferowanych przez nas mieszkaniach każdemu będzie się żyło przyjemnie i komfortowo. Warto zadecydować i  zamieszkać w Stalowej Woli.
 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna