Przetargi/zapytania

Zamawiający - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert przetargowych na wybór głównego wykonawcy budowy Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli" 

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a93ed6b-0e8a-11ee-9355-06954b8c6cb9

 


Zamawiający - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert przetargowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Stalowej Woli ”.
 

Link do strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7272b6c4-013c-11ee-9355-06954b8c6cb9

 


Rada Nadzorcza i Zarząd Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia pisemnej oferty na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych oraz sporządzenia sprawozdań.

 

Zapytanie ofertowe pdf

 


Zwracamy się z prośbą o przestawienie oferty na:

 

  • badanie i przegląd sprawozdania finansowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022, zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej. 

    Zapytanie ofertowe pdf

 


Zamawiający - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert przetargowych na zamówienie pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli.”

 

Link do strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/539931

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna