Geneza powstania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o.

     Impulsem do powstania w Stalowej Woli Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej była potrzeba budowy mieszkań zarówno dla mieszkańców Stalowej Woli jak i dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość z Naszym Miastem. 

 

      Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli jest dowodem owocnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Krajowym Zasobem Nieruchomości i Samorządem Miasta Stalowa Wola. Pakiet Mieszkaniowy przygotowany przez Ministerstwo stanowi impuls do rozwoju nowoczesnego budownictwa zakładającego zarówno preferencyjny wynajem jak i dojście do własności. 

 

     Rozwój mieszkalnictwa w Stalowej Woli to także gwarancja wysokiej jakość życia rozumiana jako zwiększenie dostępności mieszkań oraz poprawa warunków dla rozwoju wszelkiego rodzaju aktywności społecznej i przedsiębiorczości co prowadzić będzie do rozwoju gospodarczego miasta. 

Program dedykowany dla osób i rodzin o umiarkowanych dochodach. Tym którzy nie posiadają zdolności kredytowej w związku z czym nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na rynku deweloperskim,  ale posiadają tak zwaną zdolność „czynszową” i mogą regularnie płacić umiarkowany czynsz.  

 

     Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli będzie mogła skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Plus bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat wynoszący do 35% inwestycji (25% kosztów inwestycji i do 10% wartości gruntu), pozostałe koszty związane z budową osiedla oparte zostaną o partycypację lokatorów i preferencyjny kredyt społecznego budownictwa czynszowego udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Nieruchomość przeznaczona pod budowę Osiedla Ogrodowego -  działka nr ewid. 1078/1 o powierzchni 3,0293 ha i wartości 7.905.200,00 zł brutto została wniesiona aportem do spółki przez Krajowy Zasób Nieruchomości.   
 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna