29 listopada 2022

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

     W dniu 16 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Stalowej Woli odbyło się połączone posiedzenie Komisji Mieszkaniowej; Budżetu i Finansów; Gospodarki Komunalnej, Geodezji Architektury i Ochrony Środowiska; Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta; Oświaty, Kultury i Sportu; Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia; Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Posiedzenie było w całości  poświęcone określeniu i uszczegółowieniu kryteriów pierwszeństwa oraz ustaleniu przynależnej im punktacji


Dyskusję na temat kryteriów podjęło 22 radnych miejskich. W spotkaniu udział wzięli również  przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Spółki SIM wraz z Panią Prezes Renatą Knap. 


    Ustalone przez Radę Miejską warunki będą obowiązywały podczas przyjmowania wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych na Osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli. Zostaną one zawarte w zapisach uchwały.  

 


    Spośród katalogu kryteriów wyszczególnionych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków w pierwszych latach najmu mieszkania, Radni dokonali wyboru najważniejszych kryteriów umożliwiających przyznanie dopłat do czynszów. Zgodnie z posiadanymi kompetencjami Rada Miejska dodatkowo określiła inne kryteria, które będą punktowane przy naborze najemców.


    „Mieszkanie na Start” to program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Jest to pomoc w formie dopłat pokrywających część czynszu najmu nowo wybudowanego mieszkania. Mieszkanie na Start to konkretna pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach (w tym dla ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów) w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas.


    Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej podjęta zostanie uchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli.

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna