22 kwietnia 2022

I rocznica powstania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli

   W dniu 21 kwietnia 2022 r. w Auli Wydziału Mechaniczno – Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli odbyła się konferencja z okazji I rocznicy powstania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli
 

Spółka jako pierwsza w Polsce została oficjalnie powołana do życia na mocy Aktu Notarialnego zawartego w dniu 31 marca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Krajowy Zasób Nieruchomości, a Gminą Stalowa Wola


 

Główne założenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej to przede wszystkim zwiększanie dostępności mieszkań na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają zdolność do regularnego opłacania czynszu za mieszkanie. Jest to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. 

 

SIM Stalowa Wola wybuduje w ramach dwóch osiedli:  Osiedla Ogrodowego i Osiedla Parkowego ponad 1250 mieszkań, co dla lokalnego środowiska jest kluczowym przedsięwzięciem umożliwiającym rozwój Miasta.
 

   W Konferencji udział wzięli Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka,  Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban, Z-ca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Jakub Pyżanowski, Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj, Prodziekan ds. kształcenia Andrzej Chmielowiec, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Grzegorz Dubik, Prezesi Spółek Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych z całej Polski, dyrektorzy, kierownicy, naczelnicy i zaproszeni goście.    
 

   Podczas konferencji odczytany został skierowany do Prezesa SIM Stalowa Wola list Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewy Draus


 

   Konferencja była okazją prezentacji szeregu działań podjętych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli, zarówno tych organizacyjnych jak i inwestycyjnych, na które składają się między innymi opracowane koncepcje wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami, wykonane badania geologiczne, uzyskane warunki techniczne. Przygotowane schematy funkcjonalne mieszkań od M1 do M5 mają ułatwić najemcom podjęcie decyzji o wyborze oczekiwanego mieszkania. Ważnym elementem było przeprowadzenie przez Spółkę postępowania przetargowego i podpisanie Umowy na prace projektowe budowy Osiedla Ogrodowego. Spółka udostępniła również swoją stronę internetową, na której na bieżąco zamieszczane są informacje. 

   To efektywny rok pracy co podkreślała na konferencji Prezes Zarządu Renata Knap. Podczas konferencji głos zabrał Prezydent Miasta Stalowej Woli. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważną potrzebę dostosowania budowanych mieszkań do potrzeb ludzi młodych. Podkreślił, że  oczekiwania  na przestrzeni lat bardzo się zmieniły. Młodzi ludzie potrzebują mieszkań o większych metrażach, dających w dalszej perspektywie większe możliwości rozwoju.

   Uczestnikom konferencji został przybliżony temat zanieczyszczenia  emitowanego do środowiska w nadmiernej ilości przez sztuczne światło, które zgodnie z badaniami naukowymi stawiają to zanieczyszczenie na jednym z najwyższych poziomów, najpoważniejszych form zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Dr Agata Dąbal w swoim wystąpieniu przedstawiła zagrożenia jakie niesie to zjawisko i możliwe jemu przeciwdziałanie. 

 

   Ciekawym punktem Konferencji była debata,  w której udział wzięli Prezes Krajowego Zasobu  Arkadiusz Urban i Ekspert ds. współpracy ze Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi Kacper Kozłowski. W trakcie debaty poruszono wiele tematów dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją inwestycji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych w Polsce, w kontekście zagrożeń wynikających z toczącej się wojny na Ukrainie oraz jej wpływu na obecną sytuację rynkową  w Polsce.
 

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konferencji, za liczne dyskusje, wymianę wiedzy i doświadczenia, za wspaniałą atmosferę, która dzięki Państwu panowała podczas konferencji. 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna