13 czerwca 2023

Siedem firm zgłosiło się do ogłoszonego przez SIM w Stalowej Woli Sp. z o.o. przetargu 

Do ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2023 r. przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową zespołu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli zgłosiło  się 7 firm.
 

Oferty, których oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 16 czerwca 2023 r. złożone zostały przez: ZDI Spółka z o.o. o,  PORTICO PROJECT MANAGEMENT I WSPÓLNICY Sp. z o. o, GRUPA INWESTOR Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMA spółka z o.o., JMB Usługi Inżynierskie mgr inż. Jacek Brzozowski, Zespół Projektowy „Wiesław Łukasiewicz, Bartosz Łukasiewicz”, Konsorcjum Firm: Eksametr Sp. z o.o. - Lider, Miliarium Sp. z o.o. – Partner. Wartość ofert złożonych w przetargu kształtuje się w przedziale od 244 868,40 zł do 2 164 554,00 zł brutto.
 

Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma będzie pełniła wielobranżowy nadzór inwestorski w zakresie branż: konstrukcyjno – budowlanej, instalacji: gazowej, c.o., wentylacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, elektroenergetycznej i monitoringu oraz robót drogowych.

 

Firmę odpowiedzialną za nadzór nad budową Osiedla Ogrodowego poznamy po dokonaniu analizy i weryfikacji złożonych ofert. 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna