12 grudnia 2021

Omówienie i podsumowanie wyników
„Ankiety – preferencje mieszkaniowe”
przyszłych najemców Osiedla Ogrodowego i Osiedla Parkowego w Stalowej Woli

     W związku z podjętą inicjatywą budowy dwóch osiedli w Stalowej Woli i chęcią dopasowania oferty mieszkaniowej do potrzeb zarówno naszych mieszkańców, jak i osób, które zamierzają związać swoją przyszłość ze Stalową Wolą, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. zaproponowała wszystkim zainteresowanym udział w badaniu ankietowym. 

 

     Ankieta badająca opinie i preferencje przyszłych najemców Osiedla Ogrodowego i Osiedla Parkowego w Stalowej Woli była aktywna przez 28 dni (od 3 do 30 listopada 2021r.).


     Aby wziąć udział w ankiecie i wyrazić swoją opinię w danej kwestii wystarczyło odwiedzić stronę internetową www.simstalowawola.pl i kliknąć w udostępniony link do ankiety.


     Informacja była publikowana również w mediach społecznościowych (Facebooku SIM i Urzędu Miasta Stalowa Wola) oraz lokalnych portalach informacyjnych, co miało na celu dotarcie z ankietą do szerokiego kręgu odbiorców.
Ankieta składała się z 16 pytań dotyczących kilku obszarów związanych z preferencjami mieszkaniowymi. 


     W badaniu wzięło udział 605 osób. 


     Zdecydowana większość osób, która wzięła udział w ankiecie mieszka na terenie Gminy Stalowa Wola – 468 osób (77,4%), poza terenem Powiatu – 87 osób (14,4%), poza terenem Gminy, ale na terenie Powiatu – 50 osób (8,3%). Wśród wypełniających ankietę były również osoby mieszkające poza granicami kraju, z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii i Niemiec.

 

 

   Proporcje osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym są stosunkowo wyrównane. Udział kobiet w badaniu to 53%, a mężczyzn 47%. Nie ma tutaj znaczącej dominacji jednej grupy płci nad drugą. Jest to istotne z perspektywy spojrzenia na zaangażowanie i aktywność zarówno kobiet jak i mężczyzn w równym stopniu zainteresowanych najmem.

 

 

   Najwięcej ankiet zostało wypełnionych przez osoby w wieku między 27 a 35 rokiem życia – 44,8% ankiet. Znaczący jest także udział osób w wieku 36-47 lat – 32,6% ankiet, a także osób najmłodszych w wieku od 18 do 26 lat – 18,5% ankiet. Najmniej liczni są reprezentanci grup wiekowych 58-67 lat i powyżej 68 roku życia. Jest to ważna informacja, ponieważ dla tej grupy osób są również dedykowane mieszkania na obu osiedlach. Dlatego też Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli zorganizowała spotkanie z seniorami w Centrum Aktywności Seniora mające na celu przybliżenie tematu wynajmu mieszkań, a także dotarcie za pośrednictwem aktywnych seniorów do osób z najbliższej rodziny czy z sąsiedztwa, które mogą być zainteresowane najmem mieszkań na nowobudowanych osiedlach.

 

 

   Osoby wypełniające ankietę deklarowały posiadanie wykształcenia wyższego (43,6%) i średniego (41,2%). Reprezentatywna była także grupa osób z wykształceniem zawodowym (13,2%). Ze struktury wykształcenia wynika, że niewielki udział w badaniu stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym.

 

 

   Najwięcej respondentów wskazało źródła dochodu pochodzące z umowy o pracę (468 osób/77,4%). Reprezentatywna była także grupa osób prowadzących własną działalność gospodarczą (46 osób/7,6%). Udział pozostałych grup w zakresie zatrudnienia był nieznaczny.

 

 

   W ankiecie zapytano respondentów o wysokość miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego. Ponad połowa ankietowanych oświadczyła, iż dochody kształtują się powyżej 1500 zł. (52,9%). 25,5% respondentów deklarowało dochody mieszczące się w przedziale od 1001 zł. do 1500 zł., 19,2% badanych od 501 zł. do 1000 zł. Niewielki odsetek ankietowanych osiąga dochody do 500 zł.

 

 

   Duże zróżnicowanie można zaobserwować jeśli chodzi o strukturę rodzinną osób biorących udział w badaniu. 24% wszystkich badanych stanowią osoby w związku bez dzieci, 19,2% to osoby samotne, 17,2% ankietowanych to osoby w związku z dwojgiem dzieci, 16,5% to osoby w związku z jednym dzieckiem. 

 

 

   Zainteresowani ofertą mieszkaniową aktualnie mieszkają u rodziców/krewnych – 296 osób (48,9%), w wynajmowanym mieszkaniu – 246 osób (40,7%), mieszkaniu komunalnym – 14 osób (2,3%). Pozostałe osoby mieszkają w mieszkaniach i domach własnościowych, socjalnych lub za granicą – 49 osób (8,1%).

 

 

   Na pytanie czy ankietowani starają się obecnie o mieszkanie, w większości odpowiedź była negatywna – 415 osób (68,6%). Na „wolnym rynku” poszukuje mieszkania – 149 osób (24,6%), a z gminnego zasobu komunalnego – 41 osób (6,8%).

 

 

   Największą popularnością wśród ankietowanych cieszą się mieszkania składające się z trzech (41,8%), czterech (26%) i dwóch pokoi (17,5%). Są również chętni na wynajem dużych mieszkań M5 (12,7%). Najmniejsze zainteresowanie wzbudziły mieszkania M1 do 30 m² - 2%. Pozyskana informacja zostanie uwzględniona na etapie prac projektowych osiedli.

 

 

   Wśród odpowiedzi ankietowanych o najbardziej cenione elementy w układzie i wyposażeniu oferowanych budynków mieszkalnych respondenci wskazują: posiadanie balkonu, mieszkanie bez pokoi przechodnich, brak termy i połączenie salonu z aneksem kuchennym. Mniej znaczące są natomiast duże powierzchnie pokoi, oddzielna kuchnia oraz winda. 

 

 

   Ankietowani niejednoznacznie określili preferencje w zakresie wyposażenia łazienki w urządzenia sanitarne. Ponad połowa respondentów (56,2%) preferuje prysznic, zaś 43,8% wolałaby wannę. 

 

 

   Na pytanie czy mają Państwo potrzebę przystosowania mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo ponad 97% ankietowanych nie zgłasza takiej potrzeby. 

 

   Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu jest zainteresowana wynajmem mieszkania z opcją dojścia do własności – 584 osoby (96,5%). Tylko 21 osób (3,5%) deklaruje najem długoterminowy.

 

   Przyszli mieszkańcy osiedla chcieliby mieć możliwość zrobienia przede wszystkim zakupów spożywczych. Na dalszych pozycjach uplasowały się kolejno restauracja, apteka, przedszkole oraz fryzjer, żłobek i stomatolog.


   Wykres 15 prezentuje pozostałe odpowiedzi, które dotyczyły przede wszystkim zaplanowania miejsc aktywnego wypoczynku, zaprojektowania wystarczającej liczby parkingów i dostępu do przystanku oraz troski o bezpieczeństwo w formie monitoringu.  

 

 

 

Podsumowanie


   Analizując powyższe odpowiedzi należy stwierdzić, że realizowana inwestycja budowy Osiedla Ogrodowego i Osiedla Parkowego w Stalowej Woli jest jak najbardziej słuszna z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców. W okresie niepełnego miesiąca ankietę wypełniło 605 osób. W przeważającej większości najmem nowych mieszkań są zainteresowane osoby mieszkające na terenie Gminy Stalowa Wola, mieszkające w wynajmowanym mieszkaniu lub u rodziców. Są to osoby głównie młode do 35-go roku życia, wychowujące dzieci, a także osoby samotne wkraczające w dorosłe życie. Osoby zainteresowane najmem mieszkań to głównie osoby, których źródła dochodu pochodzą z umowy o pracę. W większości osoby te preferują najem z dojściem do własności. Ankietowani zainteresowani są głównie mieszkaniami o średnim metrażu w przedziale od 40-60 m². Potencjalni najemcy wybierają rozwiązania nowoczesne i funkcjonalne, m.in. poprzez połączenie salonu z aneksem kuchennym, wybór prysznica w łazience oraz brak termy. Duże znaczenie dla przyszłych najemców ma także posiadanie balkonu i odpowiednie zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych.

 

   Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne, a zebrane informacje pozwolą nam na lepsze i trafniejsze zaplanowanie inwestycji Osiedla Ogrodowego i Osiedla Parkowego w Stalowej Woli.


   Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wypełnili ankietę, za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna