08 sierpnia 2023

Otwarcie ofert na budowę Osiedla Ogrodowego

Dnia 07 sierpnia 2023 roku o godzinie 11.30 Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp.  z o.o. dokonała oficjalnego otwarcia ofert na „wyłonienie wykonawcy budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki nr 3, 4, 5) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w ramach tworzenia Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli”.


Oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:


1.    ERBUD INTERNATIONAL Sp. z o.o., Jasionka 942, 36-002 Jasionka, cena  49.324.630,66 zł.
2.    ADAMIETZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, cena 43.207.624,95 zł.
3.    ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO – HANDOWYCH „NOWBUD” Aleksander Nowak, Edward Bracki Spółka Jawna, cena 46.791.942,52 zł


Wszyscy oferenci udzielili 5 letniej gwarancji i rękojmi na realizowany zakres robót oraz zadeklarowali realizację inwestycji w ciągu 25 miesięcy.


Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Stalowej Woli przy ul. Ogrodowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynków


Budowa I Etapu Osiedla Ogrodowego, obejmuje trzy budynki wielorodzinne zawierające 96 mieszkań od M2 do M5 wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, w tym: zjazd z ul. Ogrodowej, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu, monitoring osiedlowy, małą architekturę, zieleń, zbiornik retencyjny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznych 15 kV, rozbiórkę odcinka linii nn wraz z jednym słupem oraz wymianę istniejącego słupa, rozbiórkę fragmentu istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej i budowę nowego odcinka. 

 

Otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy I Etapu budowy Osiedla Ogrodowego to istotny krok w procesie budowlanym, odgrywający kluczową rolę w wyborze kompetentnego, doświadczonego wykonawcy i w dalszym przebiegu całego procesu inwestycyjnego.   

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna