28 grudnia 2021

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli z pozytywną oceną wiarygodności kredytowej

    We wrześniu 2021 r. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli złożyła dwa wnioski kredytowe dotyczące realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli.


Podział inwestycji zaplanowano w sposób umożliwiający maksymalne skrócenie czasu budowy przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego minimalnej powierzchni działek budowlanych.


Pierwsze zadanie obejmuje budowę 3 budynków trzyklatkowych, w których zlokalizowanych zostanie 108 lokali mieszkalnych
Natomiast drugie zadanie obejmie swym zakresem budowę 5 budynków (trzy bloki jednoklatkowe, jeden blok dwuklatkowy i jeden blok trzyklatkowy), w których zlokalizowanych zostanie 128 lokali mieszkalnych.
Powyższy podział zapewni, niezależnie od postępu prac, realizację każdego z zadań zgodnie z przyjętym w roku 2021 harmonogramem. 

 

   W dniu 15 grudnia 2021 r. na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1720 z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował na swojej stronie BIP listę pn. „Lista wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej (XI edycja)".

 

Lista obejmuje 46 wniosków złożonych przez 38 podmiotów wśród,  których znalazły się również wnioski złożone przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. na planowaną budowę Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli.

 

Uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej to duży krok przy realizacji przedsięwzięcia. Oznacza to, że prognozy związane z budową Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli zostały pozytywnie ocenione przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zapewnienie środków finansowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pozwala określić harmonogram prac oraz w znaczny sposób przybliża rozpoczęcie procesu rzeczowej realizacji inwestycji, poprzedzonej pracami projektowymi i uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń na budowę.

 

Należy zaznaczyć iż kredyt bankowy jest jednym ze źródeł finansowania budowy i jest to finansowanie zwrotne.  
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy budowie Osiedla Ogrodowego korzystać będzie również z bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z  grantu z Funduszu Dopłat

 

 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna