02 czerwca 2023

SIM ogłosił przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Stalowej Woli”.


Termin składania ofert: do 16 czerwca 2023 r.


Szczegółowe informacje: 

https://www.simstalowawola.pl/przetargi-zapytania

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna