19 września 2022

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

     W dniu 13 września 2022 roku w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, poświęcone w całości ustaleniu kryteriów pierwszeństwa wraz z przynależną im oceną punktową. Kryteria obowiązywać będą przy naborze najemców na Osiedlu Ogrodowym w Stalowej Woli. 


W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji Mieszkaniowej, przedstawiciele Urzędu Miasta - Wydziału Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami. W obradach uczestniczył Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta Stalowej Woli. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Stalowej Woli Sp. z o.o. reprezentowana była przez Renatę Knap - Prezesa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli oraz pracowników Spółki.  


Ustalenie kryteriów pierwszeństwa, które zgodnie z ustawą przysługują Radnym Rady Miejskiej  to część procedury naboru najemców na Osiedlu Ogrodowym.  


Planowane przez Miasto stosowanie dopłat do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na Start” determinuje konieczność skorzystania przez Radnych z ustawowego katalogu kryteriów pierwszeństwa.  Dlatego też Spółka SIM przygotowała na posiedzenie komisji wybrane propozycje kryteriów w kontekście lokalnej sytuacji mieszkaniowej. 


Podczas żywej dyskusji wprowadzone zostały korekty,  uzupełnienia i uszczegółowienia  zaproponowanych kryteriów pierwszeństwa. Dodatkowo z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej proponowany przez Spółkę porządek kryteriów został uzupełniony o dwa dodatkowe kryteria.


Sporządzone przez Komisję Mieszkaniową kryteria pierwszeństwa zostaną zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Stalowej Woli Sp. z o.o. przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli. Uchwała poddana zostanie pod głosowanie wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

 

 

 

Osiedle Parkowe

Osiedle Ogrodowe

Cyberbezpieczeństwo

Druki do pobrania

Aktualności

Działalność Spółki

sekretariat@simstalowawola.pl

+48 15 814 91 64

Kontakt

Baza wiedzy

Kategorie

© SIM Stalowa Wola | All Right Reserved | KIauzula informacyjna